Om Vänersborgshem

Vänersborgshem

Vänersborgshem AB är en privat fastighetsförvaltare som startade 1994 och ägs av Michael Bartholmes och Josefin Bartholmes.

Företaget förvaltar 80 lägenheter i centrala Vänersborg och Trollhättan samt Nobina bussterminal i Vänersborg.

Vänersborgshem förvaltar även kommersiella lokaler och kontor.

Vår ambition är att förvalta äldre fastigheter med bra läge. Vi sätter kunden i fokus och erbjuder bra lägenheter och kontor med rimlig hyra.

Vår Miljöpolicy

Användningen av energi och material, utsläppen till luft och vatten samt avfall är Vänersborgshem AB största negativa påverkan på miljön.

Vänersborgshem AB arbetar kontinuerligt för att minimera och förebygga påverkan på miljön genom:

Fortlöpande vidareutveckling med målsättningen att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Minska användningen av energi i våra fastigheter.

Vid ny-, till och ombyggnad ska utnyttjandet av icke förnyelsebara resurser minimeras.

Minimera användningen av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material.

Skapa goda förutsättningar för källsortering och återvinning av restprodukter och avfall.

Krav enligt lagar och förordningar ska alltid anses vara lägst nivå som alltid ska uppfyllas.

Stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet via utbildning och information.

Strategi

Affärsstrategi

Aktiv affärsutveckling avser att generera mervärden genom kundvård, köp, fastighetsutveckling och fastighetsförädling.

Organisationsstrategi

Vänersborgshem AB ska arbeta i samverkan med hyresgästerna för att förbättra boendemiljöerna och medverka till att förbättra lokalhyresgästernas affärsmöjligheter och konkurrenskraft.

Hållbarhetsstrategi

Vänersborgshem AB ska arbeta för att säkerställa en långsiktigt låg miljöbelastning med vidmakthållen hög kvalitet på bolagets produkter och tjänster.

Personalstrategi

Våra kunder ska bli vänligt och professionellt bemötta och servicenivån ska vara hög. Medarbetarnas kompetensutveckling ska säkerställas med fokus på både yrkeskunnande såväl som attityder.

Innehåll