Information för hyresgäster

En bra boendemiljö är grundläggande för att du ska trivas. Du som hyresgäst kan själv på ett aktivt sätt bidra genom hänsyn och omtanke mot såväl hyresgäster som hyresvärd.

Informationen enligt nedan tillhandahåller vi för att underlätta för dig med vad som gäller inom Vänersborgshems fastigheters bestånd.

Om du är osäker så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Avfall & källsortering

En bra boendemiljö är grundläggande för att du ska trivas. Du som hyresgäst kan själv på ett aktivt sätt bidra genom hänsyn och omtanke mot såväl hyresgäster som hyresvärd.

Informationen enligt nedan tillhandahåller vi för att underlätta för dig med vad som gäller inom Vänersborgshems fastigheters bestånd.

Om du är osäker så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Avflyttning

Här finner du lite generella uppgifter om vad som gäller vid avflyttning.

– Om du inte skrivit på hyreskontraktet på baksidan och skickat iväg det till oss, gör det så fort som möjligt. Separat skriftlig uppsägning går också bra.

– Under uppsägningstiden är du skyldig att upplåta din lägenhet för visning.

– Ring senast två veckor före avflyttning för överenskommelse om tidpunkt för besiktning av lägenhet och städning. Se bilaga ”Städtips”.

– Onormalt slitage såsom spegelvägg, fläckar eller skada på tapet efter häftmassa, säng, soffa eller husdjur blir hyresgästen ersättningsskyldig till.

– Om hyresgästen själv renoverat sin lägenhet och därigenom minskat lägenhetens bruksvärde har hyresvärden rätt till ersättning.

– Tvättcylinder med nyckel skall lämnas kvar i lägenheten – ej på bokningstavlan.

– Samtliga utkvitterade nycklar skall lämnas vid besiktningen.

– Tänk på att alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthylla, lamputtag i taket med tillhörande täckbricka, gardinbeslag mm skall lämnas kvar i lägenheten. Om något av detta fattas vid en besiktning tar vi ut följande avgift:

 • Hatthylla: 1500 kr
 • Uttag: 400 kronor för ett saknat uttag, därefter 200 kronor/st.
 • Universalfästen till gardinupphängning: 200 kronor/fönster.
 • Tvättcylinder: 150 kr
 • Nycklar: 200 kr/st för stora nycklar, 150 kr/st för små nycklar
 • Brandvarnare som inte är komplett eller fattas ersätts med 300 kronor.

 Tänk på att säga upp ert el-abonnemang senast en månad innan avflyttning för att de ska kunna läsa av. Ni riskerar annars att få betala för nästa hyresgäst.

Städtips vid avflyttning

Här följer en checklista/påminnelse för det man kanske glömmer och kanske det vi kollar extra noggrant på besiktningsdagen, naturligtvis ska hela lägenheten städas.

Tänk på att enligt hyreskontraktet skall lägenheten lämnas väl rengjord.

Bakom spis, i ugnen och kokplattornas kanter. Ungslampa skall fungera.

Kyl och frys in och utvändigt. Lampa i kyl skall fungera.

Spisfläkt. Lampa skall fungera.

Diskbänkens kran och avloppssilar.

Lampkupor i kök och badrum. Lampor skall fungera.

Kakelplattor i kök och badrum.

Uppmärksamma fogar runt duschplats, dessa kan oftast vara missfärgade och behöver extra noggrann behandling.

WC-stolens in och utsidor.

Under badkar, badkarsfronten går att ta bort.

Golvbrunnen skall vara rensad

Tvättställets undersida.

Utsidan på ventilen i badrummet.

Putsa fönster och torka karmar, ventil ska rengöras.

Balkongen.

Ovanpå dörrkarmar.

Hyllor i alla skåp.

Golvlister och golvens hörn.

Lägenhetsförrådet skall vara tömt och sopat.

 Hyresgästen är skyldig att ta hand om sina grovsopor. Om grovsopor ställs ner i källaren vid avflyttning har fastighetsägaren rätt att debitera ersättning för bortforsling. Grovsopor kan avlämnas vid kommunens återvinningscentral, Torpa kretsloppspark på Tegelbruksvägen 15 i Vänersborg eller på Trollhättans återvinningscentral på Verkmästarevägen 20.

 

Brandvarnare

En extra trygghet för dig själv som kan rädda liv är att du, om det inte redan finns, inhandlar brandvarnare i din lägenhet. Men se till att den fungerar!
Skötsel av brandvarnare

 • Testa den åtminstone en gång per månad.
 • Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
 • Byt batteri så snart det behövs.

Cyklar & Barnvagnar

Cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen.

Cyklar, barnvagnar, pulkor m.m. får inte ställas i trapphus. De står då i vägen vid städning, försvårar framkomligheten för post- och tidningsbud och blockerar vägen för räddningstjänsten, vid en eventuell utrymning och för sjuktransporter.

Dörrmattor

Dörrmattan ska placeras på insidan av lägenhetsdörren för att vi enklare ska hålla trapphuset rent och välskött. Detta minskar även risken för brand i trapphuset!

En dörrmatta tar mycket lätt eld vilket kan leda till att branden sprider sig via ytterdörren och in i din bostad på kort tid.

Hyran

Hyran betalas alltid i förskott och senast sista vardagen i varje månad. Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, en per månad. Hyran kan betalas in antingen via internet, bankgiro. Vårt bankgironummer är 5851-4092.

Betalar du via internet måste du tänka på att ange rätt månads referensnummer (OCR) som finns längst ned till vänster på hyresavin.

Tänk på att betala hyran i tid. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet!

Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt vidare till inkasso, vilket medför en extra avgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du inte betalar inkassokravet, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Avstår du från att betala deras krav, riskerar du att få en betalningsanmärkning och bli av med ditt hyreskontrakt.

Om du av någon anledning inte skulle få någon hyresavi från oss, måste du direkt ta kontakt med oss, för du är ändå alltid skyldig att betala din hyra.

Inflyttning

Vänersborgshem AB hälsar dig välkommen till din nya lägenhet. Samtidigt vill vi lämna några tips inför inflyttningen.

 Anmäl snarast när du fått fast telefonabonnemang eller nytt mobilnummer

 • Gör en adressändring på posten eller ring 0771-97 98 99 för flyttanmälan. Det går också bra via Internet www.adressandring.se.
 • Om du har fast telefon skall du anmäla flyttning hos Telia, telefon 90 200 för att undvika eventuellt avbrott i abonnemang.
 • Som ny hyresgäst ska ni ringa in till Vattenfall (020-82 00 00) och anmäla er som ny kund på elabonnemanget för lägenheten, annars kommer elen att stängas av. Det tar upp till en dag för att få igång elen igen. Anläggningsid finns högst upp på detta blad.
 • Vill du koppla upp dig till bredband erbjuder vi fiber från Telia samt Tele2 (fd.ComHem). Ni kan även koppla upp ADSL via telefonlinjen. Boende på Kungsgatan 3 i Trollhättan har enbart tillgång till Tele2 samt ADSL via telefonlinjen.
 • Tänk på att teckna hemförsäkring i fall olyckan skulle vara framme. Det kan vara allt från läckande akvarium till inbrott. Kontrollera att försäkringen är av rätt omfattning och att premierna är betalda.
 • Om du får ett allvarligare stopp i avloppet, kylskåpet krånglar eller någonting annat inträffar i din lägenhet som du vill ha avhjälpt – ring och felanmäl
  0521-66 123. Telefontid: måndag – fredag 09:00 – 12:00.
 • Var rädd om din lägenhet. Uppkommet onormalt slitage under din hyrestid blir du ersättningsskyldig för. Undvik alltför många hål med pluggning. Hål får ej göras i kakel. Fönster som har universalfästen för gardinstänger skall kompletteras med rätt typ av fäste för respektive gardinstång.
 • Sist men inte minst – det är du som ansvarar för lägenheten och för dina gäster som besöker fastigheten.

 Om alla undviker att skräpa ned och städar efter sig i tvättstugan och gemensamma utrymmen ökar det trivseln för oss alla.

Lägenhetsförråd

Till våra lägenheter finns det vanligtvis vinds- eller källarförråd. I dessa förråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.
 
Undvik att förvara saker av större värden i förråden och stöldmärk dem gärna med personnummer.
 
Vänersborgshem tar inget ansvar för det du förvarar i förrådet. Förvara inte ömtåligare saker direkt på golvet då de kan riskeras att bli fuktskadade. Det är förbjudet att ställa möbler, cyklar, pulkor och brännbara föremål i vinds- och källargångarna. Dessa får absolut inte tjäna som skräpupplag. Är gångarna blockerade, kan det försvåra en utrymning i händelse av brand. Föremål som står på allmän plats körs till tippen och frakten debiteras hyresgästen.
 
För att minska stöldrisken uppmanar vi dig att inte förvara stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vad som räknas som stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring.
 
När du lämnar förråden, glöm inte att låsa ditt eget förråd, källar- eller vindsdörren samt att släcka belysningen.

Paraboler & antenner

Parabol- eller TV-antenn får varken monteras på tak eller vägg eller sticka ut utanför balkongen.

Rökning

Inom Vänersborgshems fastigheter råder det rökningsförbud i allmänna utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstugor, källargångar, cykelrum. Ta hänsyn till allergiker och barn. Släng inte fimparna på marken!

Vänersborgshem avråder på det bestämdaste att röka i lägenheten då du kan bli ersättningsskyldig vid avflytt på grund av nikotinfärgade ytskikt i lägenheten.

Skadedjur & ohyra

Du är enligt hyreslagen skyldig att anmäla förekomst av möss, myror eller andra skadedjur i din lägenhet. Eventuellt kan det visa sig bli nödvändigt med sanering av bostaden. Kontakta Inspectera direkt. Tel. nr. 020-59 00 10.
Om du har frågor eller problem kring detta kontakta Vänersborgshem.

Skötsel & underhåll av lokalen

Det åligger hyresgästen att utföra och bekosta skötseln och underhållet av ytskikt på golv, väggar och tak jämte den av hyresvärden tillhandahållna inredningen. Hyresgästen svarar också för de skador som kan uppkomma på grund av åverkan på skyltfönster, entrédörrar och skyltar. Vid upptäckt av fel, brister eller skador såväl in- som utvändigt skall hyresgästen anmäla detta till Vänersborgshem.

Skötsel av bostaden

Så länge du bor i din lägenhet ansvarar du för skötseln av den. Det är viktigt att hålla den ren och fin. Ofta räcker sunt förnuft, enkla hjälpmedel, varmt vatten och miljövänligt klassade rengöringsmedel för att hålla den i gott skick. Men här följer ändå några goda råd och tips.

Taken i lägenheten kan vara besvärliga att rengöra och kan gärna bli flammiga om du ger dig på att rengöra dem. Det kan faktiskt vara bättre att avstå från tvättning av dem om de är jämt smutsade.

Rengöring av väggarna beror på underlaget. Papptapeter kan endast dammtorkas. Är ytan plastbelagd, kan de rengöras med en lätt fuktad trasa. Samma gäller väggar som målats.

Golven är ömtåliga och skall behandlas varsamt. En avtorkningsmatta vid entrén förhindrar smuts att komma in som kan orsaka repor. Dammsugning och avtorkning med lätt fuktad trasa rekommenderas. Linoleumgolv och parkett tål inte mycket vatten. Rengöringsmedel skall användas sparsamt.

Sätt filttassar under dina möbler så skonar du golven från avtryck. Skall du flytta tunga möbler utan att repa golven eller störa grannarna under kan du lägga handdukar eller en matta under för att underlätta flyttningen.

I köket bör du hålla köksfläkt, filter och ventilationsdon rena från fett, annars riskerar du brand.

Rengör kyl och sval emellanåt och frosta av kylen och frysen regelbundet. Du får jämnare temperatur och minskar elförbrukningen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa in ett kärl med varmt vatten i frysen. Men hacka eller skrapa inte bort isen, för då kan skador uppstå på kylrör och flänsar. Skydda golvet med tidningar eller handdukar vid avfrostningen.

Spis och ugn bör torkas av direkt efter användning för att undvika att fett och spill brinner fast. Glöm inte att då och då titta bakom spisen, för där kan samlas en hel del smuts.

I badrummet bör du emellanåt ta ner badkarsfronten för att göra rent under och bakom karet. Rensa då även avloppsbrunnen för att minska risken för stopp. Använd inte skurmedel för porslin och WC-stol utan milda rengöringsmedel, annars kan repor uppstå i emaljen. Ett miljövänligt alternativ är vin- eller citronsyra mot kalkavlagringarna.

Spola aldrig ned saker som kan orsaka stopp i avloppsrören. Du blir ersättningsskyldig om du spolat ned saker som inte hör hemma där och lett till stoppet.

Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.

Be någon granne eller vän hälla vatten i alla vattenlås och golvbrunnar om du reser bort en lägre tid. Detta gör du för att undvika dålig lukt från avdunstade vattenlås.

Snöröjning

Inför vintern

En vit jul är det många som drömmer om. Vi på Vänersborgshem vet dock att det inte ”bara” är att njuta av snön. Gårdar och vägar måste plogas och sandas. Vi kan aldrig garantera att det är halkfritt när snön väl börjat falla. Ta det därför gärna lite försiktigt – för säkerhets skull.

Vid vilken tidpunkt plogar vi?

Vänersborgshem har en generell riktlinje för vår snöröjning; när det fallit mellan fem och sju centimeter snö kallar vi på snöröjning. Finns det en möjlighet avvaktar vi tills snöfallet har lättat, men om det faller stora mängder snö så inleds snöröjningen i alla fall. Oftast sker sandning i samband med att snöröjning. Snöröjning och sandning påbörjas först inom våra mest trafikerade områden. Därefter sker snöröjning allt eftersom på våra övriga bostadsområden samt parkeringar.

Så fort vi kan

Vår ambition är att snöröjningen ska ske så snabbt som möjligt. Vi är dock inte ensamma om att vilja få snöröjning, vilket kan medföra viss fördröjning. Vid helgdagar och kvällar snöröjer vi vanligtvis inte entréer, källartrappor eller liknande.

Parkeringar/garage

Du är själv ansvarig för snöröjning på din parkeringsplats eller framför ditt garage.

Alla vägar, trottoarer och gångbanor som har skylten ”vinterhålles ej” snöröjes och sandas inte.

Sopsortering

Det ingår i Vänersborgshems miljöpolicy att sophantering och återvinning sker på optimalt sätt. Du som hyresgäst har ansvar för att ta hand om utsorterat återvinningsmaterial och miljöfarligt avfall och att se till att det hamnar på rätt ställe – antingen i fastigheten, på en återvinningsplats eller på en av kommunens återvinningsstationer. Vi kan inte nog påpeka vikten av att du sorterar ditt avfall rätt, dels för att skona miljön men också för att sophämtningsavgifterna fördyras om sorteringen inte är den rätta.

Källsorteringen kan skilja sig något åt från kommun till kommun och från fastighet till fastighet beroende på respektive kommuns avfallspolicy.

Övrigt avfall som tidningar, kartonger, wellpapp, glas, porslin, metall, möbler, elektroniskt material m.m. skall lämnas till kommunens återvinningscentral om inte kärl finns för dessa fraktioner i fastigheten.

I de flesta av våra fastigheter finns det separata sopkärl för tidningar, papper, kartonger och glas. Råder det osäkerhet om hur sorteringen skall gå till i just din hyresfastighet, ber vi dig kontakta oss.

Vi ber dig också att hålla rent och snyggt i våra miljöstationer så att råttor, möss, fåglar och andra skadedjur inte kommer åt avfallet.

Spara energi

Vänersborgshems största negativa påverkan på miljön består av nyttjande av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Miljöfrågorna har hög prioritet och vi arbetar fortlöpande med att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Till det hör att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Men vi klarar inte det själva utan behöver få hjälp av dig som hyresgäst. Därför har vi här sammanställt en del råd och tips som kan hjälpa både oss och dig i detta vårt arbete.

Råd & Tips

Tänk på att släcka belysningen i de rum du inte vistas i och använd helst lågenergilampor.

Om du stänger av TV, video, stereo och dator med fjärrkontrollen drar de ström ändå. Slå av dem med strömbrytaren.

Dra ur sladden till alla elektriska apparater som inte används för tillfället.

Rengör kyl emellanåt och frosta av frysen regelbundet. Dels får du en jämnare temperatur i dessa, dels minskar elförbrukningen.

Om du sänker din inomhustemperatur med en grad, minskas elkonsumtionen med fem procent. Nattetid kan man, utan att uppleva obehag, sänka temperaturen i rummen med ett par grader.

Är det för varmt i lägenheten, vädra inte bort värmen utan vrid ned termostaten. Låt inte fönster stå öppna hela dagen utan vädra snabbt, gärna med korsdrag under den kalla årstiden.

Spalt- tallriks- och ventilationsfilter bör rengöras regelbundet för bästa luftcirkulation. Stängs tilluftsspjällen, försämras inomhusklimatet.

Låt inte möbler och annat blockera elementen för bästa cirkulation.

Sätt för gardinerna eller dra ned rullgardiner eller persienner för att hålla inne värmen.

Var sparsam med varmvatten och duscha hellre än bada.

Diska inte under rinnande vatten, utan tappa upp i diskho eller kärl.

Låt inte kranar stå och droppa eller toalettstolar rinna, utan felanmäl det direkt till oss.

Säkerhet & trygghet

För Vänersborgshem är närområdet kring bostaden en mycket viktig och betydelsefull miljö för allas trivsel därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra bostadsområden för ökad trivsel, säkerhet och trygghet. Vi arbetar därför på ett långsiktigt och hållbart sett. Vårt mål är att alla skall känna sig trygga att röra sig när man vill och var man vill i våra bostadsområden.

Utemiljön

För att skapa trivsel försöker vi åstadkomma bostadsområden som är hela och rena samt fria från skadegörelse, krossade fönster och klotter. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och att vi bryr oss om vad som händer i bostadsområdet.

För att öka tryggheten i våra bostadsområden arbetar vi med att utforma dem så att de upplevs öppnare och ljusare. Vi försöker därför åtgärda trasiga lampor omgående och hålla vegetationen nere. För att skapa trygghet försöker vi utforma våra bostadsområden så att de uppmuntrar till socialt liv. Trygghet är något socialt och mycket mer komplicerat än belysning och öppna ytor.

Inom säkerhetsområdet jobbar vi ständigt med att förbättra våra entréer, vindar, källare, tvättstugor, trapphus, cykelrum och garage genom säkra lås. Vissa områden är även försedda med porttelefon.

Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänsten och dig själv och övriga hyresgäster att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna och trapphusen med barnvagnar, cyklar, pulkor och annat. Dörrmattor i trapphuset är förbjudet p.g.a. brandrisken.

Vänersborgshem följer även de lagar och bestämmelser som myndigheterna slår fast som t.ex. systematiskt brandskyddsarbete.

Inomhusmiljö

Kontrollera regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.

Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.

Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem.

Hemförsäkring

Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss.

Trivselregler

Alla hyresgäster skall trivas i våra hus och bostadsområden. Det innebär att man måste visa respekt och hänsyn för varandra och undvika störningar framför allt mellan klockan 22.00 och 07.00. Brister man i detta kan man i värsta fall mista besittningsrätten till lägenheten. Vänersborgshem har därför satt upp ett antal trivselregler som man bör tänka på som hyresgäst för att umgänget och trivseln i våra bostadsområden skall bli bästa tänkbara.
 
Mellan kl 22.00 och 07.00 bör man alltså ta extra hänsyn till sina grannar eftersom de flesta då sover och vill ha nattro. Mellan dessa klockslag får det inte förekomma några störningar.
 
Tänk på att:
 • Inte ha för högt ljud på TV:n, radion eller stereon. Använd hörlurar om du vill ha högre ljudvolym.
 • Inte borra i väggarna.
 • Inte tappa upp eller tömma ut stora mängder badvatten.
 • Inte klampa omkring på golven i lägenheten med hårda skor, flytta möbler, springa, leka eller smälla i dörrarna i trapphusen. Tänk också på att du som hyresgäst har ansvar för hur dina gäster uppträder både i lägenhet, trapphus och på gården.
 • När du skall ha fest är det en god regel att informera grannarna i förväg och att gradvis sänka volymen under kvällens förlopp.
 
Vad beträffar balkongen är det en del saker du skall tänka på:
 • Det är inte tillåtet att piska mattor eller skaka sina sängkläder där.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller fönster. Utslängd mat drar till sig råttor, möss och andra skadedjur.
 • Du får inte grilla på balkongen, främst av brandsäkerhetsskäl, men även rök och os kan vara besvärande för övriga hyresgäster.
 • Parabolantenn får inte sättas upp på balkongräcke eller fasad. Sätter du upp den utan tillstånd, riskerar du att få den nedmonterad på egen bekostnad.
 • Cyklar, barnvagnar, pulkor, möbler m.m. får inte placeras i trapphus, korridorer eller källargångar utan skall förvaras antingen i lägenhetsförråden eller speciellt anvisade utrymmen för dessa. Dels kan de utgöra hinder vid brandutrymning eller för ambulanspersonal, tidnings- och postbud, dels försvårar det städpersonalens arbete.

Tvättstugan

Vänersborgshem har för allas trevnad regler för tvättstugan. Därför är det viktigt du lär dig reglerna samt för grannsämjans skull att du respekterar dessa regler.

Vi på Vänersborgshem hoppas att ni ska trivas!

Tvättstugan har du gemensamt tillträde till och ansvar för! Detta innebär att ni själva städar upp i tvättstugan efter att ni använt den.

Tidsbokning kan skilja sig mellan de olika tvättstugorna allt ifrån isättning av cylinderlås till elektronisk bokning efter önskad tid och dag. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid och det är förbjudet att boka tid för sina vänner eller bekanta. Om torkrum finns får utnyttjas en timma efter avslutad tvättid.

Torka av tvättmaskinerna och rengör tvättmedelsfacket.

Överdosera ej med tvättmedel. Det blir inte renare tvätt utan bara kostsamt och en större miljöbelastning.

Tvättpåse tvingas du använda vid tvätt av bygel-BH så att inte värmeslingorna i maskinerna skadas.

Rengör filtren i torktumlare/torkskåp från ludd och smuts, rengör torkrum.

Efter avslutat tvättpass, se till att alla fönster är stängda och ljusen släckta.

Rökning är som i alla gemensamma utrymmen förbjuden.

Barn får endast vistas i tvättstugan i vuxens sällskap.

OBS! Mattor får INTE tvättas här.

Felanmälan sker till Vänersborgshem.

Utomhusmiljö

Vi arbetar hela tiden med förbättringar av gårdsmiljön för ökad trivsel. Gården är inte bara en samlingsplats för hyresgästerna utan utgör också ofta en lekplats för barnen. Mopeder och motorcyklar skall ledas in med avstängd motor och får ej ställas upp i källarutrymmen av säkerhetsskäl och risk för oljespill.

Har du hyrt parkeringsplats, var noga med att ställa upp fordonet inom uppmålad ruta. Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats eller garage i andra hand. Fordon som inte är i kördugligt skick får inte ställas upp på parkeringen.

Var rädd om träd, planteringar och övrig gemensam utrustning på gården och skräpa inte ned utan använd sopkärlen.

Alla tycker inte om husdjur och vissa är allergiska mot eller rädda för dem. Som hund- eller kattägare har du ansvar för ditt husdjur. Hundar skall därför alltid hållas kopplade inom området och får inte rastas inom området. Det är ditt ansvar att se till att de inte förorenar. Ta med dig avfallspåse om olyckan skulle vara framme.

Hundägare skall också se till att hunden inte står och skäller på dagarna och stör grannarna när du inte är hemma.

Kattägare bör se till att katten är rumsren och använda kattlåda med speciell sand. Emellanåt händer det tyvärr att kattägare spolat ned sanden i toaletten, vilket orsakat totalstopp i avloppet eftersom sanden sväller i kontakt med vatten. Detta är inte tillåtet och kan få till följd att du blir ersättningsskyldig för avloppsrensningen eller eventuella översvämningsskador. Släng istället kattsanden i noga tillsluten påse bland hushållssoporna.

Utrymmning & brandskydd

Du som hyresgäst ska kunna känna trygghet och säkerhet i våra bostäder och därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar i dessa områden. Vi är måna om att följa de lagar och bestämmelser som myndigheterna uppställer.

Du som hyresgäst kan själv på ett mycket aktivt sätt bidra till att inte försvåra både för Räddningstjänst och ambulanspersonal att ta sig in eller ut ur fastigheten om brand skulle inträffa. Detta genom att inte blockera entréerna, trapphusen, vinds- och källargångar med barnvagnar, cyklar, pulkor, möbler och brännbart material.

Ett trapphus kan mycket snabbt bli rökfyllt. Finns det då hinder i vägen i form av barnvagnar eller cyklar kan det innebära fara för livet både för dig själv och dina grannar. Om vi påträffar sådana hinder kommer vi utan förvarning att avlägsna dem.

En extra trygghet för dig själv som kan rädda liv är att du, om det inte redan finns monterat, inhandlar brandvarnare i din lägenhet. Men se till att de fungerar! Testa dem åtminstone en gång per månad och byt batteri om så behövs. Kontrollera också regelbundet dina elektriska apparater så att de inte samlat damm och att sladdarna är felfria och dra ur kontakten när de inte längre används. Använd timer t.ex. till kaffekokaren.

Var försiktig med levande ljus. Lämna dem inte obevakade och använd ljusstakar i metall.

Rengör köksfläkten ofta så inte fett kan droppa ned på spisen och antändas. Har du småbarn hemma, se till att mediciner, färger, lösningsmedel och andra farliga ämnen placeras utom räckhåll för dem. Vi uppmanar dig också att skaffa en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Om dina privata ägodelar skulle skadas vid brand, inbrott eller översvämning i fastigheten eller i din lägenhet, täcker inte vår fastighetsförsäkring detta. Det samma gäller om du orsakar en skada som du kan bli ersättningsskyldig för till oss.

Vinds- & källarförråd

Till våra lägenheter finns det vanligtvis vinds- eller källarförråd. I dessa förråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el där.

Undvik att förvara saker av större värden i förråden och stöldmärk dem gärna med personnummer.

Vänersborgshem tar inget ansvar för det du förvarar i förrådet. Förvara inte ömtåligare saker direkt på golvet då de kan riskeras att bli fuktskadade. Det är förbjudet att ställa möbler, cyklar, pulkor och brännbara föremål i vinds- och källargångarna. Dessa får absolut inte tjäna som skräpupplag. Är gångarna blockerade, kan det försvåra en utrymning i händelse av brand. Föremål som står på allmän plats fraktas till tippen och debiteras hyresgästen.

När du lämnar förråden, glöm inte att låsa ditt eget förråd, källar- eller vindsdörren samt att släcka belysningen.

Åtkomst till er lägenhet

Har du upptäckt något fel i din bostad, gjort en felanmälan om det till oss, men inte kan vara hemma vid tillfället när vi skall åtgärda bristen, måste du tänka på.
 • För det första måste du ge ditt medgivande till att vi får gå in med extranyckel.
 • Tänk även på att låta eventuella extralås på dörren vara olåsta så att vi kan komma in i lägenheten.
Skulle det ske en vattenläcka eller något annat akut har vi rätt att gå in i din lägenhet utan tillåtelse. Givetvis försöker vi först meddela dig varför vi måste gå in. Får vi inte tag på dig innan vi går in, meddelar vi dig i efterhand.

Viktiga telefonnummer

Felanmälan och övrigt:   Måndag – Fredag Kl. 09.00 – 12.00.

Tel: 0521-66 123

Akuta problem utanför kontorstid

Vid felanmälan av AKUTA PROBLEM under icke kontorstid ring:

Spikbussen 0520-330 14

UPPLÅSNINGSJOUR, (öppningskostnad f.n. 400:-)

ring Spikbussen 0520-330 14

Innehåll